Okna a dveře od Geus okna a.s.

Přes 20 let vyrábíme plastová okna, eurookna a dveře. Nabízíme komplexní řešení pro všechny otvorové výplně dodávané z jednoho místa od odborné konzultace přes výrobu, montáž, až po následný servis.

Zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Poučení Uchazeče o zaměstnání ve společnosti Geus okna

Správce, kterým je Geus okna a.s., IČ 46356835, se sídlem Modřanská 409/68, 14300 Praha 4 - Modřany, tímto v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, týkající se ochrany osobních údajů, informuje Uchazeče o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké osobní údaje Uchazeče zpracovává, a to konkrétně:

 • Osobní údaje Uchazeče zaslané mailem na kariera@geusokna.cz nebo vyplněné v dotazníku u seznamu volných míst na webu www.geusokna.cz  budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za těchto podmínek:
  • Osobní údaje, které budou zpracovány jsou veškeré údaje, které Uchazeč sdělí formou zaslání životopisu a jeho příloh Správci, zejména však: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa, vzdělání, získaná praxe a další informace sdělené v životopise Uchazečem
  • Účelem zpracování osobních údajů je účast Uchazeče ve výběrovém řízení o konkrétní pozici a dále zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u Správce.
  • Doba zpracování osobních údajů je: v případě výběrového řízení na konkrétní pozici, na kterou uchazeč reagoval dobrovolným zasláním svého životopisu, je souhlas udělen na dobu trvání výběrového řízení nejdéle však 3 měsíce. Uchazeč odesláním e-mailu obsahujícího životopis na adresu kariera@geusokna.cz uděluje Správci též souhlas s evidencí tohoto životopisu v evidenci uchazečů o zaměstnání za účelem získání vhodného zaměstnání u Správce a to na dobu 1 roku od jeho zaslání.
  • Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám konkrétně společnosti Geus s.r.o., IČ IČ 02586274 se sídlem Borského 989/1, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy (úzce spolupracující společnost) a to za účelem nabídky vhodného zaměstnání uchazeči.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Uchazeče je zájem Uchazeče o konkrétní nabízenou pracovní pozici a dále evidence Uchazeče v evidenci uchazečů o zaměstnání u Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Při zpracování osobních údajů Uchazeče nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Uchazeče do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Uchazeč má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako Uchazeč osobních údajů uplatnit kontaktováním Správce poštou na adresu sídla společnosti, e-mailem na adresu dpo@geusokna.cz nebo telefonicky na čísle +420777741367.
 • Ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně poštou na adresu sídla Správce k rukám jednatele, e-mailem na adresu dpo@geusokna.cz nebo telefonicky na čísle +420777741367. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Pokud Správce vyzve Uchazeče k doplnění stížnosti, Uchazeč je povinen ji ve stanovené lhůtě doplnit, jinak nebude stížnost vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní a začíná běžet prvním pracovním dnem po doručení žádosti případném doplnění. Správce stížnosti zpracovává bez zbytečného odkladu.

webdesign Studio R3D, s.r.o.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti. Více informacíRozumím